Tunnelma

on tehokas ja arvokas kilpailuetu

Hyvä tunnelma lisää hyvinvointia. Ihmiset rakastavat hyvää fiilistä. Asiakkaatkin valitsevat vaihtoehdoista sen, joka tuntuu hyvälle. Oleellista on tunnistaa ne hetket, jotka ovat asiakkaan kannalta merkityksellisiä. Mitä asiakas silloin kokee kohdatessaan yrityksesi tai palvelusi? Mikä tunnelma tai tunne kokemusta siivittää?

Tunnelmamuotoilun perustana ovat kokemukset. Ne syntyvät ajatuksista, aistihavainnoista ja sosiaalisista tunteista, kun olemme vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Koska olemme erilaisia, kokemuskin on jokaiselle yksilöllinen. Ymmärtämällä, mistä erilaisuus syntyy, voimme tuottaa paremmin haluttuja kokemuksia ja luoda parempaa tunnelmaa.

– Ihmiset eivät välttämättä muista, mitä jossain yhteydessä on sanottu tai tehty, mutta he muistavat sen tunteen, jonka he kokivat, sanoo tunnelmamuotoilija Marjo Rantanen, joka työskentelee asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun parissa. Rantasen uusi kirja tunnelmajohtamisesta on tulossa syksyllä.

Tunnelmamuotoilu yhdistää liiketoiminnan kehittämiseen ja palvelumuotoiluun asiakkaan tunneulottuvuuden: sen, mitä hän kokee ja tuntee kohtaamisissa.

– Keskittymällä ihmisiin ja tunnelmaan pystymme luomaan otollisia olosuhteita ja vuorovaikutusta. Siten voidaan lisätä tuottavuutta, luovuutta ja tehokkuutta, sanoo Rantanen.

Keskity ihmisiin ja tunnelmaan, niin voit saada aikaan tunnemuistoja.

Ainutlaatuisia kohtaamisia

Kumppanian työpajoissa kehitetään viestintää. Mikä organisaation osaamisessa, toimintatavoissa tai yrityskulttuurissa on arvokasta?

Jokaisessa kehitettävässä yrityksessä on jotain, mitä johto tai henkilöstö haluavat vaalia ja viedä eteenpäin. Yhdessä tekemällä tunnistetaan nämä osa-alueet eri tekijöiden ja asiantuntijoiden näkökulmista. Ydin selkiytetään toimivaksi viestinnäksi, jotta yhteistyö ja vuorovaikutus toimivat. Päämääränä ovat hyvä maine ja tyytyväiset asiakkaat.

Työpajatyöskentelyn kautta autamme kehittämään tarinalähtöisiä viestejä, keinoja ja kanavia – fyysisiä ja digitaalisia kohtaamisia. Kysy lisää.