Video

Valinnanvapaus ja sote ovat olleet osa työtämme jo vuosia.
Tuotimme ja ideoimme Suomen Yrittäjille valinnanvapaudesta animaation,
jonka Luova toimisto Ensemble Oy toteutti.

kontrastit

Kun vanha tapa ei riitä

Terveys- ja hyvinvointipalveluiden digitalisoituminen ja asiakkaan valinnanvapauden lisääntyminen ovat keskeisisiä YksKantaan-projektin teemoja. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa yksityisen sektorin palveluntarjoajien suunnitelmallinen Kanta-palvelujen käyttöönotto.

– YksKantaan-hankkeessa mukana olevat palveluntarjoajat saavat ajankohtaista ja luotettavaa tietoa sote-kentän murroksesta sekä vertaistukea ja ajatuksia alan kehityksestä. Kumppania on mukana sote- ja muutosviestinnän asiantuntijaroolissa. Me autamme yrityksiä tarkastelemaan viestintätarpeitaan uusien kehityshaasteiden näkökulmasta tai konseptoimaan uudenlaisia palveluja. Pitkäikäinen yhteistyö Lääkäripalveluyritykset ry:n sekä muiden alan toimijoiden kanssa pitää meidät laaja-alaisesti ajan hermoilla, Pia Hirvonen kertoo.

Tässä hetkessä

 

Muutostilanteissa epävarmuus lisääntyy. Organisaatiomuutos vaikuttaa työntekijöiden elämänlaatuun sekä fyysisesti että henkisesti lisäten muun muassa sairauspoissaoloja. Onnistunut sisäinen viestintä on avain työyhteisön hyvinvointiin – se luo dialogin. Yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi.

Mielekäs muutos (Työterveyslaitos)

Maailma on avoinna 24/7 verkkoyhteyden päässä. Usealle se tarkoittaa sitä, että työt ovat mukana aina ja kaikkialla. Tietotyöläisille tämä tarkoittaa vapauksia, mutta kääntöpuolella on työn kuormittavuus. Joka toinen työssä käyvä on kokenut pitkäaikaisesta tai toistuvasti liikastressistä johtuvia psyykkisiä oireita.

Työ ja terveys Suomessa (Työterveyslaitos)

Suomessa tehdään päivittäin kaksi miljoonaa, keskimäärin 13 kilometrin mittaista, edestakaista työmatkaa. Etätyö vähentää työmatkaliikennettä ja lisää työnteon mahdollisuuksia. Se on rekrytointivaltti. Etätyöskentely lisää työtyytyväisyyttä ja parantaa tehokkuutta.

Faktaa etätyöstä (Työterveyslaitos ja Suomen ympäristökeskus)

1+9 hyvinvoinnin ilmiötä

Ihmiset haluavat aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa omaan terveyteen ja hyvinvointiin. Terveyspalvelujen siirtyessä yhä tiiviimmin verkkoon, asiakkaan itsensä keräämän terveystiedon merkitys korostuu.

1

Itsepalveluperiaate pätee myös terveydenhoidossa. Asiointiportaalit on suunniteltava käyttäjäystävällisiksi.

2

Omahoito sähköistyy ja mittalaitteet yleistyvät. Oman terveyden ylläpito ja sairaudenhoito helpottuu.

3

Videoasiointi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa on pian arkipäivää. Se vaatii toimivan tietoliikenneyhteyden.

4

Vertaistuen tarve vie verkkoon. Sen voimin liikumme enemmän, syömme terveellisemmin ja nukumme paremmin.

5

Työhyvinvointia ei ole tyky-päivä kerran vuodessa. Se on työuupumuksen ennaltaehkäisyä ja aitoa kanssakäymistä.

6

Aikaa itsensä huolehtimiseen on osattava ottaa ja antaa. Uskalla välillä sanoa ”Ei, en jaksa.” ja ”Ei, en ehdi.”

7

Sote-uudistus nostattaa kirjavia otsikoita. Medialukutaidon merkitys korostuu, kun aihe on humaani ja kansallisesti merkittävä.

8

Valinnanvapaus on monelle kansalaiselle vielä uusi asia. Tiedon levittäminen on taitolaji.

9

Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirto kunnilta maakunnille vaatii huolellista muutosviestintää.

Video