haaste & muutos

Elämästä parempaa

Terveydenhoito uudistuu kokonaan. Poliittinen ja julkinen keskustelu sotesta on niin syvällä yksityiskohdissa, että moni on pistänyt laput korville ja lopettanut kehityksen seuraamisen. Ei kannattaisi. Kuumimmat keskustelut alkavat nyt käydä hyvinvointia ja terveyttä lisäävien palveluiden sekä asiakasuskollisuuden ja palvelukokemuksen ympärillä.

Käynnissä on täydellinen transformaatio, jolloin muutos ei rajoitu kuntiin eikä maakuntiin – ei yksityisiin eikä julkisiin organisaatioihin. Kaikki muuttuu. Ja mitä luultavimmin kohta parempaan suuntaan.

Lisää hyvinvointia

Keskustelu siirtyy sairauksista terveyteen. Miten viedään ihmistä kohti terveyttä edistävää sekä hyvinvointia lisäävää arkea? Entä työyhteisöä, perhettä, kansakuntaa tai kaupunkia?

Kiinnostava kysymys on, miten vältetään sairastuminen, miten ennaltaehkäistään tapaturmia tai työkyvyn heikkenemistä. Enää ei puhuta pelkästä hoidosta.

Medikalisaatiokehitys ja lääkärien rooli ennaltaehkäisyssä jakavat mielipiteitä. Kasvava joukko ihmisiä haluaa tuntea ja tutkia kehonsa, hoitaa ja huolehtia siitä – olipa sairauksia tai ei. Edistyneet terveysintoilijat hyödyntävät jo monipuolisesti teknologiaa, keräävät tietoa geeneistään, mittaavat elimistöään ja sen toimintaa ohjatakseen elintapojaan, esimerkiksi ravitsemusta ja lepoa kohti optimaalista suoritusta. Kysyntä ja tarjonta hakevat uomiaan erilaisilla terveyden ja hyvinvointialan valmentajilla ja ammattilaisilla, mobiilisovelluksilla ja verkostoilla – erilaisilla vaihtoehdoilla. Palvelut tulevat ihmisen luo. Palveluita on pian hyvinkin saatavilla 24/7.

Asiakaskokemuksen mittaaminen ja palvelumuotoilu ovat nyt kehittyvien organisaatioiden agendalla.

Parempaa palvelua

Arjessa palvelujen ja asioinnin kehitys näkyvät lisääntyvinä digitaalisina asiointiväylinä. Laki- ja asennemuutokset valinnanvapaudesta ovat pieniä tärkeitä osia tavallisen ihmisen kohdalla.

Virtuaalinen lääkärikonsultointi ja digitaalinen palveluohjaus tulevat olemaan yhtä päteviä asioimisen tapoja kuin nyt ovat puhelinkonsultointi ja fyysiset lääkärikäynnit. Usein kätevintä on valita tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Palvelujen odotetaan olevan ihmisten saatavilla silloin, kun tarve on – ja sinne, missä se on.

Suurimpia haasteita on ajatella vanhat ammatit ja jopa koulukunnat täysin uusiksi. Miten hyödynnetään osaamista, kun vanha tapa toimia murenee? Asiakasta halutaan nyt kuulla. Asiakaskokemuksen mittaaminen ja palvelumuotoilu ovat nyt kehittyvien organisaatioiden agendalla. Sanaa palvelu ei voi liikaa korostaa. Päämääränä on luoda hyvää kokemusta ja tunnetta. Asiakkaan kokeman arvon merkitys on oleellinen kaikenkokoisissa yrityksissä. Arvo tarkoittaa selvää hyötyä tai ainakin vähenevää haittaa.

Uskolliset asiakkaat

Omakanta on kiinnostava. Kansalaisille suunnatun Omakannan tietojen päivittäminen nopeutuu. Rekisteröityneet palvelutuottajat tallentavat yhä useammin asiakkaiden terveystiedot Potilastiedon arkistoon. Portti terveystietoihin ja resepteihin avautuu koko omatiimille. Kiinnostavaa on nähdä, millaisia sovelluksia terveystietojen päälle avautuu.

Asiakasuskollisuudelle oleellista on, kuka pystyy asiakkaan tietoja parhaiten hyödyntämään ja tarjoamaan palveluita oikeaan tarpeeseen. Entä kuka kykenee rakentamaan täysin uudenlaisia asiakasohjelmia ja -kanavia?

Vanhanaikaisia terveysasemia poistuu, tilalle tulee neuvontapalveluita ja lähipalvelupisteitä. Monessa kunnassa sote-tonttikyselyt käyvät nyt kiivaina.

Ihminen löytää nykyistä paremmin omaan tilanteeseen sopivan palvelun tai palvelupisteen. Se voi tarkoittaa samallakin kertaa lähipalvelua ja virtuaalista asiantuntemusta.

Teknologialla ei ole mitään rajaa. Terveyden ja hyvinvoinnin teemoilla ihminen on aktiivinen ja tuottaa itse paljon tarvitsemistaan palveluista. Aktiivisuusmittarin kaltainen laite ranteessa hälyttää, kun muutokset seurantatiedoissa vaativat kontrollikäyntiä lääkärillä.

Mitä enemmän ihmiset tekevät itse, sitä vähemmän tarvitaan kallista hoitoa. Pitäisikö ihmiselle antaa enemmän vapautta? Jossain vaiheessa kysytään ihmisten omasta vastuusta. Seuraavat 20 vuotta muuttavat maailmaa enemmän kuin viimeiset 200 vuotta.

Artikkelin on kirjoittanut Leena Roskala. Arvio kehitykestä perustuu kirjoittajan tekemiin haastetteluihin ja keskusteluihin alan asiantuntijoiden kanssa. Leena on seurannut alaa tiiviisti lähes 15 vuotta.

Tulevaisuuden
tietoa ja teknologiaa

Digitaalisuus ja tieto ottavat merkittävän roolin terveydenhoidossa. Digitaalisten palvelujen kysyntä kasvaa. Kuluttajat hyödyntävät monipuolisesti saatavilla olevia sovelluksia.

1Itsediagnostiikka ja elimistön monitorointi lisääntyvät huimasti. Seuraavan kymmenen vuoden aikana osa ihmisistä tullee hankkimaan kotiinsa mittauslaitteet, joilla voi tehdä jopa enemmän testejä kuin keskussairaalan laboratoriossa nyt.

2Geenitiedon massiivinen lisäys mahdollistaa yksilöllisen ja tehokkaan hoidon. Tulevaisuudessa perimä voidaan selvittää nopeastikin.

3Tekoäly tekee diagnooseja hyödyntämällä valtavan määrän lääketieteellistä tietoa.

4Muutaman vuoden kuluttua voidaan ehkä tulostaa varaosina jopa maksa ja haima.

Tulevaisuudentutkija Risto Linturi valotti teknologian murrosta Lääkäripalveluyritykset ry:n Johtajasymposiumissa.